fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 9 wrzesień 2020 11:02

Zmodyfikowana: 10 wrzesień 2020 11:30

Badanie potrzeb szkoleniowych NGO

Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku chciałoby poznać aktualne potrzeby szkoleniowe białostockich organizacji pozarządowych. Zebrane informacje posłużą do stworzenia planów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb NGO. Ewentualne szkolenia będą miały charakter nieodpłatny.

Badanie ankietowe trwa do 30 września 2020 roku.

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Proszę zaznaczyć stopień zainteresowania szkoleniem.
Prosimy o udzielenie dodatkowych informacji
facebook