fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 19 wrzesień 2019 10:30

Zmodyfikowana: 19 wrzesień 2019 10:30

Bądź świadomy swoich praw

Fundacja Spe Salvi zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na cykl bezpłatnych wykładów pod hasłem „Bądź świadomy swoich praw”.

Najbliższy wykład odbędzie się w czwartek 26 września o godz. 16.30 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku. Temat: Rozwód, władza rodzicielska, kontakty rodziców z dziećmi, podział majątku

Terminy i tematy kolejnych wykładów:

3.10 godz. 16.30 Odszkodowania i zadośćuczynienia;

10.10 godz. 16.30 Egzekucja komornicza, upadłość konsumencka;

17.10 godz. 16.30 Rozporządzanie majątkiem (umowy darowizny, dożywocia, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku);

24.10 godz. 16.30 Prawa konsumenta (umowy zawierane po za lokalem przedsiębiorstwa, możliwości odstąpienia od umowy, rękojmia, gwarancja);

31.10 godz. 16.30 Pomoc społeczna (rodzaje zasiłków, kryteria dochodowe);

W trakcie wykładów będzie też okazja do dyskusji i zadawania pytań. Każde z wydarzeń odbywac się będzie w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku, sala 206. Wstęp wolny. 

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku, pochodzących z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego.

 

facebook