fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 4 listopad 2019 16:01

Zmodyfikowana: 4 listopad 2019 16:02

Bądź świadomy swoich praw

Fundacja Spe Salvi zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na cykl bezpłatnych wykładów pod hasłem „Bądź świadomy swoich praw”.

Najbliższy wykład odbędzie się w czwartek 7 listopada o godz. 16:30 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku. Tematem spotkania będą odszkodowania i zadośćuczynienia.

Terminy i tematy kolejnych wykładów:

14 listopada, godz. 16:30 Rozporządzanie majątkiem (umowy darowizny, dożywocia, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku),

21 listopada, godz. 16:30 Pomoc społeczna (rodzaje zasiłków, kryteria dochodowe).

W trakcie wykładów będzie też okazja do dyskusji i zadawania pytań. Każde z wydarzeń odbywać się będzie w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku, sala 206. Wstęp wolny.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku, pochodzących z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego.

facebook