fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 5 październik 2020 11:51

Zmodyfikowana: 9 październik 2020 08:44

Bądź świadomy swoich praw

Fundacja Spe Salvi zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na cykl bezpłatnych wykładów oraz warsztatów pod hasłem „Bądź świadomy swoich praw”.

Najbliższy wykład rozpocznie się we wtorek 6 października o godz. 13:30 w siedzibie Fundacji Spe Salvi przy ul. Warszawskiej 50 w Białymstoku. Tematem spotkania będzie prawo rodzinne (władza rodzicielska, kontakty rodziców z dziećmi, podział majątku).

Terminy i tematy kolejnych wykładów:

  • 13 października, godz. 13:30 Odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • 20 października, godz. 13:30 Egzekucja komornicza, upadłość konsumencka,
  • 27 października, godz. 13:30 Rozporządzanie majątkiem (umowy darowizny, dożywocia, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku),
  • 3 listopada, godz. 13:30 Warsztaty pisania pism procesowych,
  • 10 listopada, godz. 13:30 Prawa konsumenta (umowy zawierane po za lokalem przedsiębiorstwa, możliwości odstąpienia od umowy, rękojmia, gwarancja),
  • 17 listopada, godz. 13:30 Pomoc społeczna (rodzaje zasiłków, kryteria dochodowe),
  • 24 listopada, godz. 13:30 Warsztaty pisania pism procesowych.

Każdy z wykładów odbywał się będzie w siedzibie Fundacji Spe Salvi przy ul. Warszawskiej 50 w Białymstoku. W trakcie spotkań będzie też okazja do dyskusji i zadawania pytań. Wstęp na każde z wydarzeń jest wolny.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku, pochodzących z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego.

facebook