fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 6 październik 2021 14:09

Zmodyfikowana: 7 październik 2021 08:40

Drugie spotkanie konsultacyjne

Urząd Miejski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w formule on-line projektu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku”. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 października, o godz. 16:00 za pośrednictwem aplikacji Zoom.

W związku z zainteresowaniem udziałem w spotkaniu, została wznowiona rejestracja, która potrwa od 7 października (czwartek) od godz. 7:30 do 11 października (poniedziałek) do godz. 16:00.

Uprawnionymi do udziału w spotkaniach są: mieszkańcy Białegostoku i lokalni partnerzy społeczni, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzący działalność na rzecz białostoczan. Chętni powinni zarejestrować się korzystając z formularza zgłoszeniowego.

W zgłoszeniu obowiązkowo trzeba podać imię i nazwisko/nazwę podmiotu, miejscowość zamieszkania/adres do korespondencji, adres e-mail, oraz dodatkowo (nieobowiązkowo) numer telefonu do kontaktu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 października do godz. 16:00. Dzień później (12 października) osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane e-mailowo wraz z załączonym linkiem do spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warto wiedzieć, że spotkanie odbywa się w ramach konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku”, które trwają do 20 października. Udział w konsultacjach można wziąć również poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej lub papierowej i złożenie jej w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego – przy ulicy Słonimskiej 1 i przy ulicy Św. Rocha 3.

facebook