fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 23 czerwiec 2020 14:01

Zmodyfikowana: 23 czerwiec 2020 14:01

Informacje wyborcze

Zbliżają się wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Odbędą się już w najbliższą niedzielę – 28 czerwca. To ostatni moment na załatwienie spraw wyborczych w Departamencie Obsługi Mieszkańców. Prosimy, aby te sprawy były załatwiane przede wszystkim w formie elektronicznej, pocztą lub poprzez wrzucenie wniosku do urny podawczej w urzędzie przy ul. Słonimskiej.

Szczegółowe informacje wyborcze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.bialystok.pl w zakładce „Wybory Prezydenta RP” lub pod numerem infolinii (85 879 79 79). Umówić wizytę w sprawach wyborczych można telefonicznie pod numerami: 85 869 64 29 lub 85 869 64 25.

Przypominamy, że tylko do dzisiaj (23 czerwca) można dopisać się do spisu wyborców. Osoby przebywające czasowo w Białymstoku mogą złożyć odpowiedni wniosek elektronicznie poprzez www.gov.pl, pocztą, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. Natomiast do 26 czerwca będą wydawane zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć elektronicznie, pocztą, osobiście lub faksem. Jednak trzeba pamiętać o tym, że zaświadczenia urząd nie może wysłać pocztą ani elektronicznie. Trzeba odebrać je w urzędzie osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę.

W wyborach 28 czerwca będzie możliwość głosowania korespondencyjnego. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dzisiaj (23 czerwca). Natomiast wyborca, który rozpocznie obowiązkową kwarantannę lub izolację po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca.

Według danych z 22 czerwca, 1500 osób zgłosiło do białostockiego urzędu zamiar głosowania korespondencyjnego. Natomiast wysłano/wydano 1471 pakietów wyborczych. Wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wpłynęło 65, wniosków o dopisanie do spisu wyborców – prawie 2800, wniosków o wpisanie do rejestru wyborców – 146. Urząd wydał 642 zaświadczenia o prawie do głosowania. Do Miasta wpłynęło ok. 5,2 tys. zawiadomień z gmin i od konsultantów o dopisaniu naszych mieszkańców do spisu wyborców w innej gminie lub w konsulacie.

Agnieszka Błachowska

facebook