fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 13 grudzień 2019 08:05

Zmodyfikowana: 13 grudzień 2019 08:05

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Miasta Białystok w 2020 roku.

W związku z przyjęciem Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok uchwałą Nr XV/230/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5072), Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) na kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Miasta Białystok w 2020 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na załączonym formularzu do 20 grudnia 2019 r w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 albo w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku lub skan zgłoszenia przesłać elektronicznie na adres: centrum@um.bialystok.pl.

facebook