fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 8 lipiec 2020 14:42

Zmodyfikowana: 8 lipiec 2020 14:43

Oferta Fundacji Inny Świat Rodziny pt. Kreatywny KLUB Seniora na Osiedlu Skorupy

07 lipca 2020 r. Fundacja Inny Świat Rodziny złożyła do tutejszego urzędu ofertę pt. Kreatywny KLUB Seniora na Osiedlu Skorupy z terminem realizacji od 01 września do 29 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie do 16 lipca br. do Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

 

facebook