fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 20 lipiec 2020 14:14

Zmodyfikowana: 22 lipiec 2020 13:54

Oferta Fundacji Pro NGO pt. Profesjonalizacja i promocja pośród środowiska biznesowego 10 organizacji pozarządowych z Białegostoku

14 lipca 2020 r. Fundacja Pro NGO złożyła do tutejszego urzędu ofertę pt. Profesjonalizacja i promocja pośród środowiska biznesowego 10 organizacji pozarządowych z Białegostoku z terminem realizacji od 23 sierpnia do 30 października 2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie do 28 lipca br. do Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

facebook