fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 22 maj 2020 12:39

Zmodyfikowana: 22 maj 2020 12:39

Oferta Fundacji Teatr Palace pt. „Namaluj swój świat”

19 maja 2020 r. Fundacja Teatr Palace złożyła do tutejszego urzędu ofertę pt. „Namaluj swój świat” z terminem realizacji od 09 czerwca do 06 września 2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie do 01 czerwca br. do Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

 

facebook