fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 26 listopad 2019 13:06

Zmodyfikowana: 26 listopad 2019 13:06

Oferta Fundacji „Wychowanie bez Porażek” pt.: „Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok”

25 listopada 2019 r. Fundacja "Wychowanie bez Porażek" złożyła do tutejszego urzędu ofertę pod nazwą: „Pokój zaczyna się w rodzinie czyli profilaktyka przeciwdziałania przemocy” z terminem realizacji od 30 listopada do 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie do 4 grudnia 2019 r. do Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

facebook