fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 19 maj 2020 08:29

Zmodyfikowana: 19 maj 2020 08:29

Oferta Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych

14 maja 2020 r. Podlaskie Towarzystwo Laryngektomowanych złożyło do tutejszego urzędu ofertę pt. Budowanie  więzi pokoleniowych w rodzinie, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wspierających szczególnie osoby starsze na podstawie książki "Mądrość zmęczonych oczu" z terminem realizacji od 9 czerwca do 4 września 2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie do 26 maja br. do Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

facebook