fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 7 październik 2019 11:27

Zmodyfikowana: 7 październik 2019 11:27

Oferta realizacji zadania publicznego

2 października Stowarzyszenie „Otwarty Dom” Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie złożyło w trybie uproszczonym ofertę pod tytułem: „Spotkania integracyjne”.

 Prezydent Miasta Białegostoku informuje, iż na podstawie art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na portalu miejskim, tj. do dnia 14 października br. do Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 48, e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

facebook