fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 26 listopad 2019 13:02

Zmodyfikowana: 26 listopad 2019 13:02

Oferta realizacji zadania publicznego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Białymstoku

20 listopada br. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Białymstoku złożył do tutejszego urzędu ofertę pod nazwą: „Organizacja spotkania opłatkowego dla 60 osób starszych i niepełnosprawnych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym” z planowanym terminem realizacji od 9 do 31 grudnia br.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie do 3 grudnia br. do Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

facebook