fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 26 sierpień 2020 13:50

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2020 13:35

Otwarty konkurs ofert - „Aktywni Sąsiedzi 2020”

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą: „Aktywni Sąsiedzi 2020”.

W ramach realizacji zadania zostanie wyłoniony operator projektów, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującym budowanie poczucia wspólnoty i więzi sąsiedzkich mieszkańców Białegostoku na poszczególnych osiedlach poprzez zwiększenie ich aktywności społecznej w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania negatywnym skutkom epidemii wywołanej wirusem COVID-19.

Operator projektów będzie odpowiedzialny za następujące działania:

1) opracowanie dokumentacji konkursowej,

2) przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję,

3) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania ofert realizacji projektów, procedury składania ofert, realizacji projektów i ich rozliczania;

4) rozliczenie realizacji całego zadania;

5) promocję konkursu na każdym etapie jego realizacji.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wynosi 60.000 zł: kwota 15 tys. zł jest przeznaczona na działania operatora projektów, a 45 tys. zł na dofinansowanie projektów, które zostaną wyłonione w konkursie.

Ofertę należy złożyć do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem platformy Witkac.pl. oraz w wersji papierowej w terminie do 16 września br. do godz. 15.30.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

facebook