fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 12 maj 2020 13:31

Zmodyfikowana: 12 maj 2020 14:15

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW – CRSO) prowadzi nabór projektów w Programie COVID-19. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

 

Kto może skorzystać?

Program COVID-19 jest adresowany do organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii.

 

Na co można przeznaczyć środki?

Ubiegać można się o: dofinansowanie kosztów czynszu, dotacje na adaptacje działań do wymogów komunikacji zdalnej, adaptacje prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej.

 

Organizacje mogą otrzymać dotacje w ramach dwóch Priorytetów:

  • Priorytet 1. Działania wspierające:

- przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych.

  • Priorytet 2. Bezpieczeństwo NGO:

- przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19,

- przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19,

- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej.

- wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

 

Jaki jest budżet programu?

Budżet programu wynosi 10 mln złotych. Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się 12 maja 2020 roku do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia.

W ramach programu nie wymagane jest wnoszenie wkładu własnego.

Szczegóły naboru i zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie internetowej NIW – CRSO.

 

Osoby zainteresowane Programem NIW – CRSO zachęca do udziału w webinarium, które rozpocznie się 13 maja (środa) o godz. 11:00. Podczas internetowego spotkania zostaną przedstawione główne założenia Programu COVID-19, w tym możliwości aplikowania o środki oraz formularze dokumentów. Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu powinny się zarejestrować. Liczba miejsc jest ograniczona (limit 500 uczestników). Nagranie z webinarium zostanie po zakończeniu opublikowane na YouTube.

facebook