fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 24 październik 2019 12:41

Zmodyfikowana: 24 październik 2019 12:42

Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Białegostoku

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące opracowania strategii rozwoju elektromobilności Miasta Białegostoku na lata 2020-2036.

Podczas konsultacji białostoczanie mogą zgłaszać propozycje, uwagi i opinie dotyczące opracowania strategii rozwoju elektromobiności Miasta Białegostoku na lata 2020-2036 obecnym w punktach konsultacyjnych przedstawicielom Departamentu Obsługi Urzędu. Mieszkańcy mogą również od 10 października do 31 października 2019 r. przesyłać swoje propozycje, uwagi i opinie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok oraz na adres mailowy: konsultacje@um.bialystok.pl.

W dwie minione soboty (12 i 19 października) odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w punktach ulokowanych w przestrzeni miejskiej – na Rynku Kościuszki i w Parku Zwierzynieckim. Natomiast 28 października (poniedziałek) w godz. 11.00-17.00 zapraszamy do budynku Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. św. Rocha 3, gdzie odbędzie się dyżur konsultacyjny.

W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji zostanie opublikowany raport.

 

facebook