fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 28 październik 2019 12:38

Zmodyfikowana: 28 październik 2019 12:42

Upamiętnienie P.K.U. Białystok

W piątek (25 października) na ścianie budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 zawisła tablica upamiętniająca utworzenie w 1920 roku Powiatowej Komendy Uzupełnień 42 pułku piechoty Białystok.

Rozkazem nr 9 z dnia 22 lutego 1920 roku wydanym przez Dowództwo Korpusu III Grodno na terenie państwa Polskiego utworzona została Powiatowa Komenda 42 pułku piechoty Białystok, która obejmowała swym zasięgiem powiat białostocki, bielski i sokólski. Jej zadaniem było uzupełnienie 42 pp stacjonującego w Białymstoku. Pierwszym (dowódcą) komendantem P.K.U. Białystok był ppłk Ignacy Zajewski, jego zastępcą – mjr Lewkowski. Siedzibą Komendy był budynek przy ul. Św. Rocha 3, w którym obecnie mieści się Centrum Aktywności Społecznej.

Tablicę upamiętniającą P.K.U. Białystok w setną rocznicę powrotu Wojska Polskiego do miasta ufundował założony w tym celu komitet społeczny.

facebook