fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 29 kwiecień 2020 13:52

Zmodyfikowana: 29 kwiecień 2020 13:53

Wykonywanie umów przez NGO w warunkach epidemii – informuj o zmianach!

Organizacje pozarządowe, realizujące zadania publiczne w ramach otrzymanych dotacji, powinny informować Miasto o wpływie epidemii na realizację umowy.

Jeżeli Zleceniobiorca ze względu na epidemię nie realizuje zadania publicznego w taki sposób jak określała to zawarta umowa ma obowiązek poinformować o tym Zleceniodawcę.  

Informacja skierowana do Zleceniodawcy powinna mieć formę oświadczenia które, może dotyczyć w szczególności:

  • pracowników podlegających obowiązkowej kwarantannie, hospitalizacji, nadzorowi epidemiologicznemu;
  • osób świadczących pracę zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem;
  • osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii;
  • braku możliwości realizacji poszczególnych działań określonych umową;
  • oraz innych okolicznościach określonych w ustawie.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w podstawie prawnej tego obowiązku:

(Art. 15zzzzzb ust. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2)

facebook