fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 24 marzec 2020 15:03

Zmodyfikowana: 25 marzec 2020 10:11

Czyj to teren?

W przypadku projektów, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Miasto Białystok może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Sprawdź, czy działka na której chcesz zlokalizować projekt stanowi własność Miasta Białystok - Miejski System Informacji Przestrzennej

facebook