fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 13 marzec 2020 14:52

Zmodyfikowana: 23 czerwiec 2020 13:23

Formularze wniosków

Składając projekt do Budżetu Obywatelskiego 2021 w Białymstoku należy wypełnić przygotowany w tym celu formularz zgłoszeniowy (załącznik 1).

Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać deklarację poparcia projektu przez dwie osoby mieszkające w Białymstoku (inne niż wnioskodawca).

Niepełnoletni wnioskodawcy muszą dołączyć do wniosku zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu (załącznik 2).

Jeżeli projekt zlokalizowano na terenie nienależącym do Miasta Białystok do wniosku należy dołączyć oświadczenie właściciela terenu dotyczące zgody na udostępnienie nieruchomości do celów realizacji projektu (załącznik 3).

Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki dostępne są poniżej.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy:

  • Wysłać e-mailowo – przesyłając skan podpisanego odręcznie formularza zgłoszeniowego na adres budzetobywatelski@um.bialystok.pl.
  • Wysłać listownie – przesyłając podpisany odręcznie formularz zgłoszeniowy na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok lub Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok.
  • Złożyć osobiście – wrzucając podpisany odręcznie formularz zgłoszeniowy do skrzynki korespondencyjnej, znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok.
facebook