fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 17 marzec 2021 14:50

Zmodyfikowana: 24 maj 2021 12:44

Formularze zgłoszeniowe

Zgłaszając projekt do Budżetu Obywatelskiego 2022 koniecznie wypełnij specjalnie w tym celu przygotowany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

Projekty zgłaszane w innej formie będą odrzucane na etapie analizy formalnej i nie będą przekazywane do analizy merytorycznej.

Wszystkie niezbędne formularze można pobrać poniżej w formie elektronicznej lub w formie papierowej w:

  • budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1,
  • budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3,
  • budynku Departamentu Obsługi Mieszkańców przy ul. J.K. Branickiego 3/5.

W przypadku tzw. projektów miękkich (np. warsztaty, zajęcia) zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących własnością Miasta do formularza zgłoszeniowego dodatkowo należy dołączyć oświadczenie dotyczące udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2022 (załącznik poniżej).

W przypadku, gdy Projekdodawcą jest osoba niepełnoletnia, do formularza należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

Na zgłoszenia czekamy do 25 maja 2021 roku.

Wypełniony i zeskanowany formularz wraz z załącznikami można

  • przesłać na adres e-mail: budzetobywatelski@um.bialystok.pl lub
  • złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok albo Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3, pok. 6, 15-879 Białystok.

Można go też wysłać pocztą tradycyjną na podane wyżej adresy, ale w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu.

facebook