fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 27 wrzesień 2021 09:55

Zmodyfikowana: 1 październik 2021 11:24

Głosowanie

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2022  odbędzie się w dniach 1-15 października 2021 r. Głosować będzie można w jednej z 2 form: papierowo lub elektronicznie.

W formie papierowej można zagłosować w następujących punktach:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1;
  • w siedzibie Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 3/5;
  • w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. św. Rocha 3;
  • w mobilnym punkcie do głosowania na Rynku Kościuszki (w piątki 1 i 8 października w godz. 11.00-17.00 oraz w niedziele 3 i 10 października w godz. 12.00-16.00).

Zachęcamy do głosowanie za pomocą interaktywnej karty do głosowania. Podając ten sam adres e-mail może zagłosować 5 osób.

Na projekty mogą zagłosować osoby zamieszkałe w Białymstoku. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego (zgoda znajduje się na odwrocie papierowej karty do głosowania, a w przypadku elektronicznej karty - po wpisaniu wieku poniżej 18 r. ż. automatycznie pojawi się rubryka do wypełnienia przez rodzica/opiekuna prawnego).

Jedna osoba może zagłosować na maksymalnie 4 projekty z dowolnej kategorii. Np. można oddać po 2 głosy na projekty z obu kategorii, można również oddać 4 głosy na projekty w ramach tej samej kategorii.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 29 października 2021 r. na stronie internetowej i w mediach.

facebook