fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 22 Luty 2018 09:38

Zmodyfikowana: 15 Maj 2018 14:26

Zgłaszanie projektów

Jeśli jesteś mieszkańcem Białegostoku i chcesz coś zmienić w swojej okolicy, zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego 2019. Możesz to zrobić między 10 kwietnia a 10 maja 2018 roku.

Wniosek należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym. Propozycja musi uzyskać pisemne poparcie co najmniej 20 mieszkańców Białegostoku (innych niż pomysłodawca/ pomysłodawcy projektu).

Jako mieszkaniec Białegostoku możesz złożyć i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku, gdy pomysłodawcą projektu jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

W sytuacji, gdy projekt (tylko o charakterze innym niż inwestycyjny) zlokalizowany jest na nieruchomościach nie będących własnością Miasta wymagane jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dotyczącego udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu. 

Gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej?

  • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,
  • w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5,
  • w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3.

W formularzu zgłoszeniowym podaj swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe i wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Formularz zgłoszeniowy projektu wraz z załącznikami możesz złożyć w formie papierowej – w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku w godzinach pracy Urzędu lub wysłać skan z oryginału na adres e-mail:budzet2019@um.bialystok.pl.

Zgłoszone projekty zweryfikują pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2019 rok.

facebook