fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 4 wrzesień 2019 10:20

Zmodyfikowana: 27 wrzesień 2019 15:07

Projekty

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2020 rok publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do głosowania mieszkańców.

Głosowanie odbędzie się od 1 do 15 października 2019 r. Jedna osoba będzie mogła zagłosować na maksymalnie 2 projekty z dowolnej kategorii.

 

 

Projekty ogólnomiejskie zakwalifikowane do głosowania mieszkańców

Nr

Tytuł projektu

Lokalizacja

Opis projektu

Szacunkowy koszt

(zł)

M01

Pomnik-ławeczka z Franciszkiem Karpińskim – najwybitniejszym poetą sentymentalizmu polskiego, związanym z Białymstokiem

Plac przykościelny przy Rynku Kościuszki, ciąg ławeczek od ul. Kościelnej

 

Projekt zakłada budowę pomnika-ławeczki Franciszka Karpińskiego – najwybitniejszego poety polskiego sentymentalizmu związanego z Białymstokiem i rodem Branickich.

 

210 000,00 zł

 

M02

Paddleboard na Dojlidach – sprzęt do stand up paddle dla wypożyczalni sprzętu pływającego

 

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji na Dojlidach,
ul. Plażowa

 

Projekt zakłada zakup sprzętu do paddleboardu dla wypożyczalni sprzętu pływającego na Dojlidach w celu odpłatnego udostępniania go do użytkowania dla mieszkańców.

 

13 500,00 zł

 

M03

Młodzi zdolni

 

Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy Szkole Podstawowej nr 47, ul. Palmowa 28

 

Projekt zakłada organizację różnorodnych zajęć rozwijających dla dzieci i młodzieży, w tym: robotyki, programowania, eksperymentów fizycznych i chemicznych.

 

25 000,00 zł

 

M04

Kładka pieszo-rowerowa –przedłużenie ul. Węglowej

 

Kładka w pasie drogowym ul. Wasilkowskiej

 

Projekt zakłada budowę kładki do ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Wasilkowską, linię oświetlenia ulicznego, montaż koszy na śmieci oraz elementów edukacyjnych (4 tablice edukacyjne zawierające informacje na temat I, II, III i IV wywózki na Sybir oraz zagłady i deportacji białostockich Żydów; instalacja artystyczna upamiętniająca osoby deportowane z Białegostoku podczas II wojny światowej).

 

1 000 000,00 zł

 

M05

Ochrona drzew przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie

 

ul. M. Skłodowskiej-Curie, od ul. Legionowej do Pl. NZS.

 

Projekt zakłada ochronę drzew (gł. kasztanowców) przed zniszczeniem związanym ze stosowaniem soli drogowej, poprzez montaż w okresie zimowym mat chroniących przed przenikaniem do gleby soli.

 

12 000,00 zł

 

M06

Siłownie dla dzieci

 

1) Teren rekreacyjno- sportowy przy ul. Węglowej;

2) Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy;

3) Szkoła Podstawowa nr 50, ul. K. Pułaskiego 96

 

Projekt zakłada budowę 3 siłowni dla dzieci, w ramach których przewiduje się montaż urządzeń umożliwiających wykonywanie ćwiczeń przez dzieci, na przykład rowery ze stepperem, biegacze, koła TAI-CHI.

 

110 000,00 zł

 

M07

Zróbmy brukową ul. Kotwicową

 

ul. Kotwicowa

 

Projekt zakłada utwardzenie ul. Kotwicowej na długości ok. 140 m.

 

606 300,00 zł

 

M08

Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy SP 21

 

Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Polowa 7/1

 

Projekt zakłada wymianę nawierzchni na nową na istniejącym placu zabaw.

 

225 000,00 zł

 

M09

"Outdoor Training" Park sportowo-rekreacyjny OCR

 

Teren przylegający do posesji przy ul. Księcia Kiejstuta 4 oraz działka między posesjami przy ul. Gedymina 49 i 51 a ul. Wł. Jagiełły

 

Projekt zakłada budowę stacjonarnego parku sprawnościowego składającego się z dwóch torów przeszkód (dla dorosłych i dzieci) skonstruowanych w oparciu o wielofunkcyjne urządzenia do nauki i doskonalenia technik pokonywania najczęściej spotykanych przeszkód na tego typu biegach.

 

305 554,00 zł

 

M10

Kreatywny angielski dla rodziców i dzieci razem, "Creative English teaching for parents and children together"

 

 

Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy Szkole Podstawowej nr 47, ul. Palmowa 28

Projekt zakłada organizację zajęć z j. angielskiego w oparciu o kreatywne metody i środki dydaktyczne z uwzględnieniem technologii informatycznej. Projekt ma charakter partnerski i skierowany jest do rodzica i dziecka jednocześnie.

10 500,00 zł

M11

Modernizacja placu zabaw w Parku Planty

 

Park Planty, aleja Zakochanych

 

Projekt zakłada wyrównanie nawierzchni, instalację bezpiecznego i trwałego sprzętu terenowo-rekreacyjnego, w tym dostosowanego do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami.

 

700 000,00 zł

 

M12

BIAŁYSTOK 3DOSTĘPNY – Interaktywna makieta miasta Białystok dla osób niewidomych na 100-lecie niepodległości Białegostoku

 

Białostocki Ośrodek Kultury – Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

 

Projekt zakłada stworzenia makiety Białegostoku za pomocą technologii druku 3D (odtworzenie obecnego stanu – 2019 r. oraz dodatkowych wymiennych elementów miasta z 1919 r.). Założeniem makiety jest udostępnienie informacji o przestrzeni miejskiej osobom niewidomym i niedowidzącym poprzez dotyk oraz przedstawieniu im porównania przestrzeni obecnej oraz tej z 1919 r.

 

390 000,00 zł

 

M13

Zdrowie-Sprawność-Aktywność – II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych

 

Zespół Szkół Elektrycznych,
Al. Tysiąclecia P.P. 14

 

Projekt zakłada remont sali gimnastycznej i pomieszczeń pomocniczych zaplecza sportowego (szatni, toalet, magazynu sprzętu sportowego, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, siłowni, małej sali gimnastycznej, sali do tenisa stołowego) oraz wybudowanie betonowych stołów do tenisa stołowego i do gry w szachy przy siłowni zewnętrznej.

 

1 000 000,00 zł

 

M14

Ochrona alei lipowej przy
ul. Św. Rocha

 

ul. św. Rocha od Kościoła pw. św. Rocha do kładki nad torami kolejowymi

 

Projekt zakłada ochronę pomnika przyrody – alei lipowej – przed zniszczeniem związanym z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów oraz stosowaniem soli. Projekt obejmuje zakup i montaż mat słomiano-foliowych.

 

33 750,00 zł

 

M15

Wyrzućmy smog z naszego miasta

 

Miasto Białystok

 

Projekt zakłada zakup nowoczesnego drona wraz z aparaturą niezbędną do dokonywania pomiarów stanu powietrza w mieście. Urządzenie będzie narzędziem walki ze smogiem poprzez prowadzenie "powietrznych patroli" i wykrywanie miejsc, w których dochodzi do nielegalnego spalania śmieci i innych szkodliwych materiałów.

 

210 000,00 zł

 

M16

Prezydent Ryszard Kaczorowski -białostoczanin, który ukochał swoje miasto

 

ul. Pałacowa, w pobliżu siedziby Chorągwi Białostockiej ZHP

 

Projekt zakłada wzniesienie pomnika przedstawiającego Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w mundurze harcerskim, składającego przyrzeczenie. Teren wokół pomnika zasadzony będzie krzewami ozdobnymi. Do obelisku prowadzić będzie alejka.

 

450 000,00 zł

 

M17

Modernizacja pochylni do wodowania łódek, skuterów wodnych, żaglówek i innego sprzętu pływającego w OSW DOJLIDY

 

Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy,
ul. Plażowa

 

Projekt zakłada wykonanie nowego, bezpiecznego zjazdu do wody poprzez wybetonowanie pochylni w istniejącym miejscu.

 

110 000,00 zł

 

M18

Dostrzeż historię: iluminacja budynku Muzeum Pamięci Sybiru

 

Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa

 

Projekt zakłada realizację projektu iluminacji budynku Muzeum Pamięci Sybiru.

 

995 000,00 zł

 

M19

Szybsza pomoc poszkodowanym – zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia

 

Miasto Białystok

 

Projekt zakłada zakup nowoczesnego motocykla ratunkowego wraz ze sprzętem medycznym i niezbędną odzieżą dla 5 ratowników medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

 

105 000,00 zł

 

M20

Wybieg dla psów "Psia Łączka"

 

Słoneczny Stok – między ul. Upalną a
ul. Marczukowską

 

W ramach projektu zaplanowano ogrodzenie przestrzeni, ustawienie ławek, koszy na śmieci i psie odchody, montaż oświetlenia, humusowanie i obsianie nasionami traw, ewentualną wycinkę drzew i krzewów, nasadzenia zastępcze, montaż tabliczek informacyjnych oraz regulaminu.

 

157 700,00 zł

 

M21

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej

 

ul. Elektryczna na odcinku od ul. A. Mickiewicza do rzeki Białej

 

Projekt zakłada budowę kanału deszczowego w ul. Elektrycznej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do rzeki Białej, odtworzenie nawierzchni, budowę urządzeń infrastruktury technicznej (piaskownik, separator, itp.) oraz przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą.

 

977 000,00 zł

 

M22

Zdolne babki

 

Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy Szkole Podstawowej
nr 47, ul. Palmowa 28

 

Projekt zakłada organizację zajęć technicznych dla kobiet w każdym wieku (warsztaty florystyczne, tworzenia biżuterii artystycznej, kreatywne warsztaty ekologiczne).

 

25 000,00 zł

 

M23

Innowacyjny i ekologiczny Białystok – stacja ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych w Zespole Szkół Mechanicznych CKP nr 2

 

Parking przy hali wielofunkcyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2,
ul. W. Broniewskiego 14

 

Projekt zakłada montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych
i hybrydowych dla zmotoryzowanych mieszkańców Białegostoku. Projekt ma służyć także do celów edukacyjnych dla uczniów realizujących zajęcia praktyczne w Zespole Szkół Mechanicznych.

 

80 000,00 zł

 

M24

Przesunięcie przystanku przy ul. gen. Władysława Andersa, tj. wiaty przystankowej od jezdni

 

Przystanek przy kładce przez jezdnię przy
ul. gen. Wł. Andersa

 

Projekt zakłada przesunięcie wiaty przystankowej (nr inw. 461) bezpośrednio pod kładką nad ul. gen. Wł. Andersa o około 1 m od krawędzi jezdni. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa, a także ograniczenie zapylenia oraz zabrudzenia przez przejeżdżające samochody.

 

4 000,00 zł

 

M25

Zegar dla biegacza w Parku Zwierzynieckim

W pobliżu kładki przebiegającej nad ul. Zwierzyniecką, skierowany w stronę parku Zwierzynieckiego

Projekt zakłada montaż zegara cyfrowego – LED wskazującego czas oraz temperaturę powietrza.

 

19 500,00 zł

 

M26

Oczyszczacze powietrza w białostockich przedszkolach

 

Przedszkola samorządowe (82 przedszkola i szkoły z oddziałami przedszkolnymi)

 

Projekt zakłada instalację oczyszczaczy powietrza we wszystkich przedszkolach samorządowych. Oczyszczacze powinny posiadać kilkuetapową filtrację powietrza.

 

1 000 000,00 zł

 

M27

Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej 2 w Białymstoku

 

I Liceum Ogólnokształcące,
ul. Brukowa 2

 

Projekt zakłada wymianę nawierzchni w hali sportowej, zakup sprzętu sportowego (bramki do piłki ręcznej, słupki do piłki siatkowej), remont pryszniców w szatniach.

 

1 000 000,00 zł

 

M28

Modernizacja trybun i boiska bocznego Stadionu Miejskiego dla kibiców i trenujących

Stadion Miejski,
ul Słoneczna 1

 

Projekt zakłada modernizację trybun, stworzenie placu zabaw, parku urządzeń piłkarskich dla dzieci, urządzeń do treningu siłowego rugby, urządzeń do bezpiecznego treningu futbolu amerykańskiego oraz dostosowanie boiska do regulaminu International Rugby Board.

1 000 000,00 zł

 

M29

Modernizacja Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową

 

Alejka profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów, biegnąca wzdłuż ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej i Domu Dziecka

 

Projekt zakłada przekształcenie wydeptanej w lesie ścieżki profesorów Aliny
i Andrzeja Myrchów w atrakcyjną aleję spacerową łączącą ulicę 11 Listopada
z ul. Świerkową i Wiejską. Przewidziana jest budowa utwardzonej żwirowej nawierzchni z elementami małej architektury w postaci ławek, betonowych stolików do gier planszowych i koszy na śmieci, budowę chodnika łączącego jej południowo-wschodni kraniec z przejściem dla pieszych przez ul. 11 Listopada.

1 000 000,00 zł

 

Projekty osiedlowe zakwalifikowane do głosowania mieszkańców

Nr

Tytuł projektu

Lokalizacja

Osiedle

Opis projektu

Szacunkowy koszt

(zł)

O01

Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły, wymiana nawierzchni przed szkołą i na schodach wejściowych do budynku szkoły

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Strażacka 25

 

Bacieczki

 

Projekt zakłada wykonanie metalowego ogrodzenia na placu wokół szkoły. Utwardzenie nawierzchni z wymianą kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz ułożenie nawierzchni na schodach wejściowych do budynku szkoły wraz z wyprofilowaniem torów jezdnych dla wózków dziecięcych.

 

500 000,00 zł

 

O02

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Magnoliowa 13

 

Zielone Wzgórza

 

Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci z nawierzchnią amortyzującą upadek, wyposażenie placu m.in. w bujak na sprężynie, zjeżdżalnię, huśtawkę podwójną, ławki z oparciem, kosze na śmieci oraz wykonanie ogrodzenia.

456 200,00 zł

 

O03

Festyn Rodzinny Wysoki Stoczek

 

ul. Ks. R. Jałbrzykowskiego 5, przy parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego

 

Wysoki Stoczek

 

Projekt zakłada organizację festynu rodzinnego. Jednodniowa impreza, która zaangażuje całe rodziny do radosnego spędzenia wolnego czasu, integrując mieszkańców osiedla.

 

20 000,00 zł

 

O04

Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24

 

Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7

 

Wysoki Stoczek

 

Projekt zakłada uporządkowanie, wyrównanie i zagospodarowanie terenu pod nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24. Zamontowanie urządzeń sprawnościowo-zabawowych, nawierzchni amortyzującej upadek (poliuretan), koszy na śmieci, dwóch ławeczek.

 

273 000,00 zł

 

O05

Stworzenie kreatywnej strefy naukowej i rekreacyjnej – modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku

 

Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Mieszka I 18

 

Piasta II

 

Projekt zakłada stworzenie trzech stref: zabaw dla najmłodszych, sportowo-rekreacyjnej i naukowej, w tym położenie nowej nawierzchni, zainstalowanie nowych urządzeń do zabawy, ławek oraz koszy.

 

492 589,00 zł

 

O06

"Radosny plac zabaw" –budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw

 

Przedszkole Samorządowe nr 1, ul. Kawaleryjska 70

 

Nowe Miasto

 

Projekt zakłada budowę nowoczesnego, interaktywnego placu zabaw z nawierzchnią amortyzującą upadek oraz ogrodzenia z odrębnym wejściem. Zamontowanie sprzętów terenowych m.in. piaskownice, karuzele, huśtawki typu „bocianie gniazdo” oraz koszy na śmieci, ławeczki.

 

500 000,00 zł

 

O07

Modernizacja sali gimnastycznej i sali do gimnastyki korekcyjnej

 

Szkoła Podstawowa nr 30 i Pogotowia Opiekuńczego, ul. Orla 4

 

Bojary

 

Projekt zakłada modernizację sali gimnastycznej i sali do gimnastyki korekcyjnej, osuszanie i odgrzybienie, modernizacja sal, zakup sprzętu.

 

500 000,00 zł

 

O08

"Hasankowo" plac zabaw dla dzieci przy SP nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

 

Szkoła Podstawowa nr 10,   ul. Spacerowa 6

 

Piasta I

 

Projekt zakłada budowę placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową. Zamontowanie nowych zabawek m.in. huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie oraz kosze na śmieci i ławeczki.

208 950,00 zł

 

O09

Siłownia uniwersalna przy Szkole Podstawowej nr 45

 

Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Łagodna 10

 

Wysoki Stoczek

 

Projekt zakłada budowę karuzeli i siłowni zewnętrznej dla osób z niepełnosprawnościami (poruszających się na wózkach) i siłowni zewnętrznej dla osób pełnosprawnych.

 

406 350,00 zł

 

O10

Kulturalny Park Antoniuk

 

Park Antoniuk

 

Antoniuk

 

Projekt zakłada realizację 5 wydarzeń kulturalnych w Parku Antoniuk: koncertu, potańcówki, spektaklu teatralnego, pokazu filmu oraz pikniku.

 

25 000,00 zł

 

O11

Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych

 

Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Sokólska 1

 

Białostoczek

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem, chodnikiem oraz kamerami, umieszczenie boiska do piłki ręcznej, boiska do siatkówki, boisk do koszykówki.

 

500 000,00 zł

 

O12

Przebudowa alejki Aliny i Andrzeja Myrchów w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru

 

Alejka profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów, biegnąca wzdłuż ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej i Domu Dziecka

 

Mickiewicza

 

Projekt zakłada uporządkowanie otoczenia alejki profesorów Andrzeja i Aliny Myrchów przez wymianę przylegającego do niej ogrodzenia oraz oświetlenia i nadania alejce edukacyjno- przyrodniczego charakteru poprzez umieszczenie na panelach ogrodzeniowych plansz dydaktycznych opisujących florę i faunę najbliższego otoczenia.

 

500 000,00 zł

 

O13

Trasy biegowe w Parku Antoniuk

 

Park Antoniuk

 

Antoniuk

 

Projekt zakłada wyznaczenie tras biegowych po istniejących alejkach Parku Antoniuk i ich odpowiednie oznaczenie oraz postawienie tablic z mapą tras biegowych i ćwiczeniami dla biegaczy.

 

73 000,00 zł

 

O14

Zielony skwer w Centrum

 

Teren zielony między Al. J. Piłsudskiego 6 i 8

 

Centrum

 

Projekt zakłada rewitalizację terenu zielonego położonego między budynkami Al. J. Piłsudskiego 6 i 8 i przystosowaniu go do potrzeb wypoczynku i rekreacji.

 

36 650,00 zł

 

O15

Kontrapas rowerowy na Batalionów Chłopskich

 

ul. Batalionów Chłopskich od ul. Armii Krajowej do
ul. gen. W. Sikorskiego

 

Leśna Dolina

 

Projekt zakłada dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach na całej ulicy Batalionów Chłopskich oraz oznakowanie tzw. sierżantami rowerowymi ulicy Armii Krajowej. Dopuszczenie ruchu ma się odbywać za pomocą sierżantów rowerowych, znaków drogowych "nie dotyczy rowerów" oraz azyli drogowych na krańcach jednokierunkowego odcinka ulicy Batalionów Chłopskich mających na celu umożliwienie rowerzystom włączenie się do ruchu.

38 030,00 zł

 

O16

Kreatywny plac zabaw: "Uczymy się i bawimy aktywnie"

 

Szkoła Podstawowa nr 9,
ul. Legionowa 7

 

Piaski

 

Projekt zakłada budowę placu zabaw i terenu z bezpieczną nawierzchnią do prowadzenia zajęć w ramach tzw. "Klasy na świeżym powietrzu", a także organizację pikniku dla mieszkańców os. Piaski.

 

497 500,00 zł

 

O17

Nasadzenia zieleni wzdłuż Alei Niepodległości od strony Lasu Bacieczkowskiego w kierunku Armii Krajowej

 

Aleja Niepodległości na odcinku wzdłuż placu zabaw

 

Leśna Dolina

 

Projekt zakłada wykonanie nasadzenia drzew iglastych, liściastych, krzewów oraz pnączy na ogrodzeniu wokół placu zabaw.

 

94 500,00 zł

 

O18

Festyn rodzinny przy Alei Jana Pawła II

 

Parking i boisko przy Al. Jana Pawła II 59

 

Leśna Dolina

 

Projekt zakłada organizację festynu rodzinnego, który zaangażuje całe rodziny do radosnego spędzenia wolnego czasu. Festyn będzie czasem zabawy i rywalizacji w duchu fair play.

 

20 000,00 zł

 

O19

Antoniuk pamięta o Ordonce

 

ul. Hanki Ordonówny (skrzyżowanie
z ul. W. Broniewskiego)

 

Antoniuk

 

Projekt zakłada zagospodarowanie placu przy budynku handlowo-usługowym w obrębie ul. Hanki Ordonówny na parking z elementami zieleni miejskiej oraz miejsce upamiętnienia patronki ulicy.

 

500 000,00 zł

 

O20

Droga dojazdowa wokół Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 5 w Białymstoku

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Magnoliowa 13

 

Zielone Wzgórza

 

Projekt zakłada wymianę zniszczonej betonowej nawierzchni drogi dojazdowej wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 oraz jej poszerzenie.

 

500 000,00 zł

 

O21

Ścieżka spacerowa od osiedla Dojlidy Górne do parku Lubomirskich

 

Ścieżka między ul. J. Kuronia i ul. F. Karpińskiego

 

Dojlidy

 

Projekt zakłada utwardzenie ścieżki spacerowej, postawienie ławek z oparciem, tablicy informacyjnej i koszy na śmieci.

 

156 100,00 zł

 

O22

Wykończenie ul. Dworskiej

ul. Dworska

Wysoki Stoczek

 

Projekt zakłada rozbudowę ulicy Dworskiej na odcinku od budynku nr 62 do skrzyżowania w rejonie budynku nr 1. Projekt obejmuje przebudowę jezdni, a także budowę chodnika. Ponadto w celu prawidłowego odwodnienia przewiduje się budowę wpustów deszczowych oraz przebudowę oświetlenia ulicznego.

424 000,00 zł

 

O23

Oświetlenie skweru przy ulicy Żabiej

 

Skwer przy ul. Żabiej

 

Centrum

 

Projekt zakłada montaż 8 latarni przy alejkach na terenie skweru przy ul. Żabiej.

 

148 500,00 zł

 

O24

Muzyczne ławki w Alei Bluesa

 

Aleja Bluesa

 

Centrum

 

Projekt zakłada zakupienie i ustawienie trzech metalowych ławek wzdłuż Alei Bluesa w Białymstoku. Ławki dedykowane będą lokalnym twórcom muzyki.

 

38 000,00 zł

 

O25

Ciąg pieszy łączący Park i akcent ZOO z parkingami na Podleśnej

Ciąg pieszy łączący Akcent ZOO z ul. Podleśną pomiędzy Internatem Szkoły Muzycznej a zabudową mieszkaniową

 

Mickiewicza

 

Projekt zakłada budowę chodnika łączącego ul. Podleśną z istniejącym chodnikiem wokół Akcentu ZOO wraz z budową oświetlenia.

 

148 000,00 zł

 

O26

Plac zabaw na Bojarach

Szkoła Podstawowa nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku

Bojary

 

Projekt zakłada budowę placu zabaw składającego się m.in. z piramidy linowej, trampoliny, zjeżdżalni, huśtawek, domku sensorycznego.

 

447 000,00 zł

 

O27

Bezpieczne przejście do szkoły

 

ul. Dojlidy Górne
w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 52;
ul. Dojlidy Górne okolice skrzyżowania z ul. Motylą

Dojlidy Górne

 

Projekt zakłada wykonanie sygnalizacji świetlnej na ulicy Dojlidy Górne w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 52 i przejścia dla pieszych na prostym odcinku ul. Dojlidy Górne w okolicy skrzyżowania z ul. Motylą.

 

320 000,00 zł

 

O28

Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego

 

Pas drogowy
ul. Marczukowskiej i Szkoła Podstawowa nr 43,

ul. Stroma

Słoneczny Stok

 

Projekt dotyczy budowy drogi rowerowej na odcinku ul. Marczukowskiej oraz ul. Stromej i połączenie jej z basenem i miasteczkiem ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej
nr 43.

 

499 000,00 zł

 

O29

Plac zabaw na Zawadach

 

ul. Zawady między ul. św. Krzysztofa i ul. Końcową

Zawady

 

Projekt zakłada budowę atrakcyjnego i nowoczesnego placu zabaw, ogrodzenie placu, wyposażenie w urządzenia zabawowe, ustawienie koszy na śmieci, ustawienie ławek.

 

286 900,00 zł

 

O30

Kamienie pamięci na Pietraszach

 

Parking przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Jaroszówka

 

Projekt zakłada instalację 4 kamieni upamiętniających ofiary drugiej wojny światowej oraz męczenników z Archidiecezji Wileńskiej i Białostockiej.

 

250 000,00 zł

 

O31

Na sportowo z Trójką na Gdańskiej – plac zabaw dla dzieci i młodzieży

 

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Gdańska 23/1

 

Mickiewicza

 

Projekt zakłada zakup i montaż zestawu urządzeń niezbędnych do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Obejmuje także ustawienie ławeczek i koszy na śmieci.

 

268 000,00 zł

 

O32

"Pod bocianim Gniazdem"

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Pułaskiego 25

 

Nowe Miasto

 

Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci oraz wykonanie ogrodzenia, montaż dwóch latarni, dwóch kamer obrotowych, ławek, koszy na śmieci oraz budowę 7 miejsc parkingowych.

500 000,00 zł

 

O33

Wyznaczenie miejsc parkingowych na osiedlu Kawaleryjskie

 

W sąsiedztwie budynku
Ks. Abp. E. Kisiela 5B

 

Kawaleryjskie

 

Projekt zakłada poszerzenie jezdni na ok 70 mb oraz zmianę organizacji ruchu w tym rejonie w celu umożliwienia parkowania równoległego w sąsiedztwie budynku Ks. Abp. E. Kisiela 5B.

34 300,00 zł

 

O34

Rowerowe Osiedle Tysiąclecia – kontraruch na ulicy Wesołej

 

ul. Wesoła

 

Piaski

 

Projekt zakłada wykonanie kontrapasa w kolorze czerwonym na ul. Wesołej o szer. 1,5 m oznakowanego za pomocą linii P-4 oraz znaków P-23 i zmianę organizacji ruchu w tym rejonie. W celu połączenia zaprojektowanego kontrpasa z siecią dróg rowerowych w ul. Zwierzynieckiej należy wykonać przejazd rowerowy wraz z sygnalizacją świetlną przy istniejącym przejściu dla pieszych.

 

448 546,00 zł

 

O35

U Staszica – zdrowe przekąski i napoje w ZSTiOzOI

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Sienkiewicza 57

 

Sienkiewicza

 

Projekt zakłada utworzenie bufetu ze zdrowymi napojami i przekąskami (m.in.: projekt aranżacji i wyposażenia, prace remontowe i elektryczne, pełne wyposażenie). Dodatkowo bufet będzie prowadził działania edukacyjne w mediach społecznościowych: przepisy, informacje o wartościach odżywczych produktów, itp.

 

480 000,00 zł

 

O36

Nowe umundurowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku

 

Zespół Szkół Elektrycznych,     Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14

 

Białostoczek

 

Projekt zakłada wyposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych w nowe mundury. W ramach projektu uszytych zostanie 45 par spodni i marynarek, a także zakupionych zostanie 45 białych koszul z nadrukiem i logo orkiestry i szkoły.

 

24 975,00 zł

 

O37

Bezpieczna szkoła i rekreacja

 

Szkoła Podstawowa nr 6,
ul. Wesoła 11A

 

Piaski

 

Projekt zakłada budowę nowego ogrodzenia wokół szkoły, wymianę zniszczonych piłkochwytów wokół boiska szkolnego.

 

250 380,00 zł

 

O38

Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku

 

Przedszkole Samorządowe nr 23, ul. M. Konopnickiej 1

 

Mickiewicza

 

Projekt zakłada modernizację placu zabaw, wymianę starych urządzeń i instalację nowych.

 

340 000,00 zł

 

O39

Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza

 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27

 

Sienkiewicza

 

Projekt zakłada modernizację, remont i zakup wyposażenia sali plastyczno-technicznej i muzycznej z zapleczem technicznym.

 

500 000,00 zł

 

O40

Monitoring – poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Starosielce

 

1) ul. Polowa naprzeciw wejścia do Szkoły Podstawowej nr 21; 2) w sąsiedztwie Popiełuszki 125; 3) skrzyżowanie ul. Ks. P. Grzybowskiego z ul. Bałtycką

Starosielce

 

Projekt zakłada montaż nowych kamer wizyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Starosielce.

 

212 000,00 zł

 

O41

Strefa aktywności – kompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku

 

Zespół Szkół nr 16,
ul. Zwycięstwa 28

 

Antoniuk

 

Projekt zakłada stworzenie terenu zieleni, zewnętrznej siłowni i miejsca do gier stolikowych.

 

500 000,00 zł

 

O42

Utwardzenie terenu z możliwością parkowania pojazdów samochodowych

 

Teren u zbiegu
ul. J. I. Kraszewskiego
i ul. Kamiennej

 

Bojary

 

Projekt zakłada utwardzenie terenu. Ponadto projekt przewiduje wykonanie drogi manewrowej przeznaczonej pod ogólnodostępne parkowanie samochodów osobowych mieszkańców osiedla i przyjezdnych wraz z oświetleniem terenu.

478 870,00 zł

 

O43

Postaw na zdrowie – siłownia wewnętrzna i zewnętrzna na osiedlu Piaski

 

IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Zwierzyniecka 9A

 

Piaski

 

Projekt zakłada zagospodarowanie istniejącego pomieszczenia na szkolną siłownię wewnętrzną oraz wykorzystanie części placu szkolnego na siłownię zewnętrzną. Projekt obejmuje m.in. zakup profesjonalnego sprzętu sportowego, odnowienie podłogi w pomieszczeniu siłowni, korytarza, natrysku i łazienki oraz utwardzenie nawierzchni zewnętrznej.

 

260 000,00 zł

 

O44

Jagódkowy plac zabaw

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Piastowska 3D

 

Piasta I

 

Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci, składającego się m.in. ze ścianki wspinaczkowej, huśtawki, zjeżdżalni połączonej z drabinkami, karuzeli. Projekt obejmuje także budowę wiaty przeciwsłonecznej oraz budowę betonowych stołów do gier planszowych.

352 800,00 zł

 

O45

Bezpieczne Starosielce

 

Rejon skrzyżowania ul. Niewodnickiej z ul. Wietnamską; rejon ul. Magnoliowej – okolice budowanych wiaduktów kolejowych na ul. Klepackiej

Starosielce

 

Projekt zakłada rozbudowę systemu monitoringu miejskiego na osiedlu Starosielce poprzez umieszczenie ośmiu nowych kamer.

 

475 000,00 zł

 

O46

Rekreacja u Korczaka

 

Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Żurawia 12

Dojlidy

 

Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjno-rozrywkowego. W skład centrum wejdzie część sportowa „siłownia pod chmurką” oraz plac zabaw.

330 000,00 zł

 

O47

Jedz zdrowo i kolorowo – warsztaty na wesoło

 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27

Sienkiewicza

 

Projekt dotyczy upowszechnienia zdrowego stylu życia. Projekt przewiduje warsztaty kulinarne dla przedszkolaków, uczniów klas I-III i IV-VIII, dorosłych, osiedlowy piknik kulinarny "Dzień Dziecka w Jedenastce".

25 000,00 zł

 

O48

Modernizacja szatni i podpiwniczenia SP47

 

Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Palmowa 28

 

Dziesięciny II

 

Projekt zakłada modernizację szatni i podpiwniczenia SP 47, tj. wymianę wykładziny antypoślizgowej, likwidację boksów szatniowych i montaż metalowych szafek szkolnych ubraniowych z miejscami na podręczniki.

 

500 000,00 zł

 

O49

Aktywne Dziesięciny

 

Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Palmowa 28

 

Dziesięciny II

 

Projekt zakłada realizację cyklu spotkań sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zajęcia fitness dla pań, fitness dla mam i córek, nauka pływania dla starszych, spotkania z piłką nożną i tenisem stołowym dla synów i ojców.

 

25 000,00 zł

 

O50

FitPark dla Zawad

 

Teren obok posesji nr 112C przy ul. Zawady

 

Zawady

 

Projekt zakłada stworzenie rekreacyjnego miejsca umożliwiającego aktywny odpoczynek na świeżym powietrzu. Wybudowanie altany, urządzeń do street workout, siłowni, ścianki wspinaczkowej do boulderingu.

 

496 000,00 zł

 

O51

Bezpieczniej na Ogrodowej

 

Sięgacz ulicy Ogrodowej

 

Bojary

 

Projekt zakłada wymianę 4 latarni (punktów oświetleniowych) znajdujących się w sięgaczu ulicy Ogrodowej.

 

84 000,00 zł

 

O52

Budowa parkingu dla parafian przy nowo zbudowanym Kościele Katolickim pw. Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku przy ul. Narewskiej

ul. Narewska, przy Kościele Katolickim pw. Matki Bożej Różańcowej

 

Antoniuk

 

Projekt zakłada budowę parkingu obok nowego Kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej wraz z wydzieleniem miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Parking zostanie wykonany z kostki brukowej (polbruk).

 

500 000,00 zł

 

O53

Zdrowo i sportowo na Górce przy Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40

 

Dziesięciny II

 

Projekt zakłada budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej oraz trybun przy boisku trawiastym.

 

500 000,00 zł

 

O54

Bezpieczny parking przy ul. NMP Królowej Rodzin

 

Parking przy ul. NMP Królowej Rodzin i ul. J. Heweliusza

 

Bacieczki

 

Projekt zakłada zamontowanie 2 punktów monitoringu obejmującego teren całego parkingu oraz przylegających terenów zielonych, domów mieszkalnych i kościoła. Ponadto projekt przewiduje zamontowanie separatorów ograniczających najazd kół samochodu poza wyznaczony teren.

79 000,00 zł

 

O55

"Łąkolandia" – kreatywna zabawa, to ważna sprawa! Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 22

Przedszkole Samorządowe nr 22, ul. Łąkowa 17

 

Bojary

 

Projekt zakłada wymianę nawierzchni (poliuretan), modernizację placu zabaw i wyposażenie w urządzenia dla dzieci oraz doposażenie ogrodu przedszkolnego (gry kreatywne, altana ogrodowa, ławki, zainstalowanie źródła wody pitnej, posadzenie żywopłotu).

 

250 000,00 zł

 

O56

Renowacja małej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Ks. St. Suchowolca 26

 

Dojlidy

 

Projekt zakłada wyremontowanie małej sali gimnastycznej znajdującej się przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, a także generalny remont dwóch szatni.

 

500 000,00 zł

 

O57

Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego

 

Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Pogodna 12

 

Bema

 

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej, adaptację pomieszczenia w budynku szkoły wraz z doposażeniem siłowni wewnętrznej, montaż wiat na rowery.

370 000,00 zł

 

O58

Modernizacja parkingów SP 47

 

Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Palmowa 28

 

Dziesięciny II

 

Projekt zakłada modernizację parkingów przyszkolnych, stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych oraz wykonanie dodatkowego oświetlenia ciągów komunikacyjnych.

 

388 250,00 zł

 

O59

Bezpieczniej na Barszczańskiej i Klepackiej

 

ul. Barszczańska 1, 3, 5, ul. Klepacka 4 i 6

 

Starosielce

 

Projekt zakłada zainstalowanie 5 kamer na słupach oświetleniowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i rozszerzenie panelu sterowniczego zawiadującego kamerami w Centrum Monitoringu Miejskiego.

157 000,00 zł

 

O60

Festyn rodzinny na Jaroszówce

 

Parking przy ul. św. Maksymiliana M. Kolbego 8

 

Jaroszówka

 

Projekt zakłada organizację festynu dla rodzin, zwłaszcza dzieci. Zaplanowano zajęcia dla różnych grup wiekowych, w tym strefę zabaw dla dzieci, zajęcia dla młodzieży (warsztaty rękodzieła, warsztaty taneczne, gra na bębnach), zajęcia dla dorosłych oraz strefę gier rodzinnych. W trakcie festynu będzie możliwość zaprezentowania na scenie swoich umiejętności np. gry na instrumentach, śpiewu.

22 000,00 zł

 

O61

Ciuchcia w Starosielcach – pomnik upamiętniający 100-lecie uzyskania praw miejskich

Skrzyżowanie ulic Meksykańskiej i ul. Litewskiej, wyspa pętli autobusowej

 

Starosielce

 

Projekt zakłada zakup i ustawienie zabytkowej lokomotywy (po renowacji) wraz z tablicą informacyjną i zagospodarowaniem terenu. Projekt będzie upamiętnieniem 100. rocznicy nadania praw miejskich, podkreśleniem historycznej tradycji kolejarskiej Starosielc oraz lekcją historii i kultury technicznej.

300 000,00 zł

 

 

facebook