fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 11 wrzesień 2019 15:02

Zmodyfikowana: 30 grudzień 2019 11:16

M01 Pomnik-ławeczka z Franciszkiem Karpińskim – najwybitniejszym poetą sentymentalizmu polskiego, związanym z Białymstokiem

Opis projektu

Projekt zakłada budowę pomnika-ławeczki Franciszka Karpińskiego – najwybitniejszego poety polskiego sentymentalizmu związanego z Białymstokiem i rodem Branickich. Postać Franciszka Karpińskiego powinna przedstawiać mężczyznę naturalnej wielkości w wieku ok. 40-50 lat, zgodnie z rycinami prezentującymi poetę, w stroju o stylistyce francuskiej, charakterystycznej dla przełomu XVIII i XIX w. Poeta siedząc na ławeczce miałby być zwrócony w stronę Starego Kościoła Farnego, w którym prawdopodobnie po raz pierwszy wykonano kolędę „Bóg się rodzi”.

Ławeczka powinna być wyposażona w mechanizm umożliwiający odtworzenie wybranych utworów z dorobku Franciszka Karpińskiego.


Lokalizacja

Plac przykościelny przy Rynku Kościuszki, ciąg ławeczek od ul. Kościelnej, dz. nr 1479/1, obr. 11.


Koszt realizacji

210 000,00 zł


facebook