fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 10 kwiecień 2019 08:17

Zmodyfikowana: 10 kwiecień 2019 08:18

Pytania i odpowiedzi

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy Białegostoku decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta: zgłaszają projekty do realizacji, a następnie oddają na nie swoje głosy. W ramach białostockiego Budżetu Obywatelskiego 2020 można zgłaszać projekty należące do zadań własnych miasta i/lub powiatu mające charakter ogólnomiejski i osiedlowy w tym również projekty zlokalizowane na terenie jednostek oświatowych oraz projekty dotyczące zieleni miejskiej.

Jaką kwotę przeznaczono na Budżet Obywatelski 2020?

Do dyspozycji mieszkańców jest 12 mln zł: 4 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie oraz 8 mln zł na projekty osiedlowe. Wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego o charakterze „twardym” (inwestycyjnym) nie może przekraczać kwoty 1 mln zł, a osiedlowego o charakterze „twardym” nie może przekraczać kwoty 500 000,00 zł. Szacunkowa wartość projektu „miękkiego” (ogólnomiejskiego i osiedlowego) nie może przekroczyć 25 000,00 zł. 

Co to jest projekt ogólnomiejski?

Projekt ogólnomiejski dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla Miasta Białegostoku.

Co to jest projekt osiedlowy?

Projekt osiedlowy:

 • dotyczy potrzeb mieszkańców jednego osiedla
 • wartość pojedynczego projektu osiedlowego „twardego” nie przekracza kwoty 500 tys. zł.
 • wartość pojedynczego projektu osiedlowego „miękkiego” nie przekracza kwoty 25 tys. zł. 

Co to jest projekt „twardy”?

Projekt „twardy” to zadanie inwestycyjne dotyczące m.in. modernizacji, adaptacji, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. 

Co to jest projekt „miękki”

Projekt „miękki” to projekt o charakterze nieinwestycyjnym, wydarzenie o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym.

Czy można składać odwołanie od negatywnej decyzji?

Projektodawca ma prawo do złożenia do Prezydenta Miasta Białegostoku odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Odwołanie w formie papierowej można złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

Kiedy można głosować?

Głosować można między 1 a 15 października 2019 r.

Kto może zagłosować na projekty?

Na projekty mogą zagłosować osoby zamieszkałe w Białymstoku. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia wymagane jest dołączenie zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Ile razy można głosować?

Każdy uprawniony mieszkaniec Białegostoku może zagłosować tylko jeden raz – wypełniając kartę do głosowania w wersji papierowej lub elektronicznej.

Na ile projektów można głosować?

Jedna osoba może zagłosować na maksymalnie 2 projekty z dowolnej kategorii. Np. można oddać po 1 głosie na projekt z obu kategorii, można również oddać 2 głosy na projekty w ramach tej samej kategorii.

Skąd można pobrać papierową kartę do głosowania?

Papierową kartę do głosowania można pobrać z:

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1,
 • Departamentu Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5,
 • Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3,
 • mobilnego punktu do głosowania.

Gdzie będzie dostępna interaktywna karta do głosowania?

Interaktywna karta do głosowania dostępna będzie na stronie www.cas.bialystok.pl oraz www.bialystok.pl

Gdzie można oddać głos?

Głosować można w punktach do głosowania Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub przez Internet. Wypełnioną kartę do głosowania w wersji papierowej można oddać w:

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1,
 • Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5,
 • Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3,
 • mobilnym punkcie do głosowania.

Czy głosując przez Internet trzeba również wypełnić formularz w wersji papierowej?

Nie. Jedna osoba może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania: w formie papierowej lub elektronicznej.

Od kogo zależy wynik głosowania?

Wynik zależy od mieszkańców Białegostoku i zostanie ustalony na podstawie ważnych głosów oddanych na karcie do głosowania. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów zakwalifikowanych do głosowania oraz sporządzeniu list rankingowych, oddzielnie dla każdej kategorii projektów.

W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów o kolejności na liście decyduje losowanie przeprowadzane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2020.

Jeśli wśród projektów rekomendowanych do realizacji znajdą się projekty mające taki sam zakres lub dotyczące tej samej lokalizacji, które nie dają się bezkolizyjnie zrealizować, to rekomendację uzyskuje tylko ten projekt, który otrzymał większą liczbę głosów.

Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki głosowania?

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 31 października 2019 r. na stronie internetowej i w mediach.

 Informacje można uzyskać:

 • w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. św. Rocha 3, pokój nr 6,
 • pod numerem telefonu: 85 869 6373, 85 869 6372,

pytania można przesyłać na adres: budzetobywatelski@um.bialystok.pl

facebook