fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 14 luty 2018 08:00

Zmodyfikowana: 15 luty 2018 08:01

Zasady

Ze środków Budżetu Obywatelskiego 2018 mogą być finansowane projekty należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach można wydłużyć realizację projektu – na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

W przypadku projektów, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Miasto Białystok może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Istnieje możliwość zgłoszenie projektu zlokalizowanego na terenie nie będącym własnością Miasta. Wymagane jest wówczas dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dotyczącego udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu.

Pamiętaj, że w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 nie mogą być realizowane projekty:

  • które zakładają realizację jedynie części, etapu projektu, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
  • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
  • które są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Miasta Białegostoku;
  • które po realizacji generowałyby koszty eksploatacji przekraczające w skali roku 5% wartości proponowanego projektu;
  • które o charakterze inwestycyjnym (tzw. projekty twarde) zlokalizowane na terenie placówek oświatowych;
  • których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności;
  • które nie spełniają kryterium celowości i gospodarności;
  • o charakterze nieinwestycyjnym (tzw. projekty miękkie), których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł.
facebook