fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 24 marzec 2020 14:55

Zmodyfikowana: 24 marzec 2020 14:55

Czyj to teren?

Tu możesz sprawdzić, czy działka, na której chcesz zlokalizować projekt jest własnością Miasta Białystok:

https://bialystok.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c0695381c34c4bab9ebb93d90134f0ec

facebook