fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 19 grudzień 2018 14:02

Zmodyfikowana: 4 styczeń 2019 10:09

Konsultacje społeczne dotyczące założeń Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Zakończyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczące projektowania założeń Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2020 rok.

 Celem konsultacji było zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących założeń Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2020 rok.

 Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:

1)      zbierania opinii przesyłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: cas@um.bialystok.pl z dopiskiem „BO2020”;

2)      zbierania opinii w formie pisemnej dostarczanych osobiście lub korespondencyjnie do Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
ul. św. Rocha 3, 15-879 Białystok;

3)      punktu konsultacyjnego w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Św. Rocha 3, pok. 6, otwartego w godzinach pracy urzędu.

 Konsultacje trwały od 19 do 31 grudnia 2018 r.

Raport z konsultacji został zamieszczony poniżej, w dokumentach do pobrania.

facebook