fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 11 luty 2019 15:55

Zmodyfikowana: 19 lipiec 2019 15:05

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji środowisk Miasta Białegostoku na temat zapisów zawartych w projekcie uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku.

Opinie do przedmiotowego projektu można składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia 21 lutego 2019 r. na adres: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok lub w formie elektronicznej na adres e-mail: morutkowska@um.bialystok.pl.

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku

facebook