fot. Dawid Gromadzki

Zakończone konsultacje

 • Raport z konsultacji społecznych dot. budowy ulic

  Miniaturka strony
  2018-03-16 09:35:27

  Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budowy ul. Giżyckiej, ul. Suwalskiej, ul. Oleckiej, ul. Mohylowskiej, ul. Sinej, ul. Ciasnej, ul. Żniwnej, ul. Ziemskiej, ul. 5 KD-D, ul. S. Szewko, ul. W. Kazaneckiego, ul. Uroczej, ul. Wołyńskiej, ul. 8 KD-D oraz budowy fragmentów ul. Sitarskiej, ul. Węgierskiej, ul. Starosielce, ul. Dworskiej, ul. Ogrodniczki, ul. Rolnej, ul. Konduktorskiej, ul. Czerwonego Kapturka, ul. Króla Z. Augusta, ul. W. Pola, ul. Zwierzynieckiej, ul. 5 KD-L, ul. B. Prusa w Białymstoku

 • Konsultacje aktualizacji Programu rewitalizacji miasta Białegostoku

  Miniaturka strony
  2018-03-09 11:06:22

  Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadza ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany.

facebook