fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 8 marzec 2018 11:40

Zmodyfikowana: 27 czerwiec 2018 08:19

Skład Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzeniem Nr 493/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniającym zarządzenie Nr 27/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Białegostoku powołał członków Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W skład Rady wchodzi 20 osób:

5 przedstawicieli Rady Miasta Białystok reprezentujących poszczególne kluby radnych:

 • Alicja Biały
 • Jarosław Grodzki
 • Paweł Myszkowski
 • Sławomir Nazaruk

10 przedstawicieli organizacji pozarządowych (wybranych przez organizacje pozarządowe w wyborach bezpośrednich z największą ilością głosów):

 • Paweł Backiel – Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Tomasz Filipowicz – Katolickie Stowarzyszenie „ Civitas Christiana”
 • Tomasz Gosiewski – Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podlaski
 • Grzegorz Kuczyński – Fundacja Białystok Biega
 • Grzegorz Łukaszewicz – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku
 • Krzysztof Mnich – Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
 • Eugeniusz Muszyc – Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Gminie Białystok
 • Krzysztof Nowakowski – Klub Więzionych Internowanych Represjonowanych w Białymstoku
 • Jan Zalewski – Podlaska Federacja Sportu
 • Cezary Stanisław Zugaj – Polskie Stowarzyszenie SHINDOKAI KARATE

5 przedstawicieli Prezydenta:

 • Urszula Anna Mirończuk
 • Edyta Marzena Mozyrska
 • Lucja Orzechowska
 • Adam Kurluta
 • Anna Małgorzata Pawłowska

Kadencja Rady trwa 3 lata.

Członkowie Rady są równi w prawach i obowiązkach oraz są zobowiązani czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

Członkowie Rady reprezentujący Radę Miasta Białystok oraz organizacje pozarządowe pełnią funkcję społecznie - za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie; członkowie Rady desygnowani przez Prezydenta wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych.

Prezydium Rady tworzy Przewodniczący Rady i dwóch Zastępców Przewodniczącego. Prezydium reprezentuje przedstawicieli Prezydenta, przedstawicieli Rady Miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Na Przewodniczącego Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego został wybrany Pan Paweł Backiel.

Zastępcą Przewodniczącego jest Pani Edyta Marzena Mozyrska.

facebook