fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 8 marzec 2018 14:32

Zmodyfikowana: 22 maj 2018 09:45

Skład Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku

Radę Seniorów tworzy 15 członków:

 1. Krzysztof Dariusz Boćkowski
 2. Zdzisława Cieślukowska
 3. Ewa Dębska
 4. Jadwiga Drągowska
 5. Lech Feszler
 6. Mikołaj Gryko
 7. Jan Juchniewicz
 8. Stanisława Józefa Korolkiewicz
 9. Andreas Kraft
 10. Alina Maliszewska
 11. Józef Nowak
 12. Tadeusz Piotrowski
 13. Janusz Purwin
 14. Grażyna Suchocka
 15. Jan Wołosik.

Prezydium Rady Seniorów:

 • Lech Feszler - przewodniczący
 • Janusz Purwin - wiceprzewodniczący
 • Andreas Kraft - sekretarz.

W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, zastępuje go wiceprzewodniczący.Kadencja Rady trwa 4 lata. Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie - za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

Do zadań sekretarza należy sporządzanie protokołów, uchwał oraz innej dokumentacji z posiedzeń Rady.

Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz i kieruje jej pracami, a w szczególności ustala terminy posiedzeń i propozycje porządku obrad, zwołuje posiedzenia, prowadzi obrady, zaprasza gości.

facebook