fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 12 marzec 2021 13:06

Zmodyfikowana: 12 marzec 2021 13:06

„X Rajd św. Jerzego” - oferta Chorągwi Białostockiej ZHP

Chorągiew Białostocka Związku Harcerstwa Polskiego im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego dnia 8 marca br. złożyła do tutejszego urzędu ofertę w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą: „X Rajd św. Jerzego”. Oferta przewiduje realizację zadania w terminie od 8 kwietnia do 15 maja br.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) każdy może zgłosić uwagi dotyczące niniejszej oferty. Uwagi przyjmuje Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, 510 095 630, e-mail: centrum@um.bialystok.pl w terminie do 19 marca br.

facebook