fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 26 październik 2020 11:03

Zmodyfikowana: 27 październik 2020 12:35

Oferta Fundacji na Rzecz Wspierania Kultury i Sztuki „Forma” pn.: „Realizacja teledysku Taneczny Białystok”

16 października br. Fundacja na Rzecz Wspierania Kultury i Sztuki „Forma” złożyła do tutejszego urzędu ofertę w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą: „Realizacja teledysku Taneczny Białystok”. Oferta przewiduje termin realizacji zadania od 2 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) każdy może zgłosić uwagi dotyczące załączonej oferty. Uwagi przyjmuje Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, (85) 879 74 48, e-mail: centrum@um.bialystok.pl w terminie do 3 listopada br.

facebook