fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 12 luty 2021 13:42

Zmodyfikowana: 12 luty 2021 13:42

Oferta Fundacji „Psi Uśmiech” pod nazwą: „PAWS4PROGRESS”

Fundacja „Psi Uśmiech” dnia 9 lutego 2021 roku złożyła do tutejszego urzędu ofertę w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą: „PAWS4PROGRESS”. Oferta przewiduje termin realizacji zadania od 1 marca do 27 maja 2021 roku. Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) każdy może zgłosić uwagi dotyczące niniejszej oferty. Uwagi przyjmuje Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ulicy Świętego Rocha 3, telefon: (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl w terminie do 22 lutego 2021 roku.

 

facebook