fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 16 październik 2020 12:09

Zmodyfikowana: 16 październik 2020 13:07

Oferta Fundacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne pod tytułem: Zwierciadło tatarskiej duszy

13 października 2020 r. Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne złożyło do tutejszego urzędu ofertę pod tytułem: Zwierciadło tatarskiej duszy z terminem realizacji od 2 listopada do 29 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie do 26 października br. do Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

facebook