fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 10 marzec 2021 14:03

Zmodyfikowana: 10 marzec 2021 14:03

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Świstrzały” pn. Każdy Łucznik widzi cel. Utworzenie sekcji łuczniczej.

Uczniowski Klub Sportowy „Świstrzały” dnia 5 marca br. złożył do tutejszego urzędu ofertę w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą: „Każdy Łucznik widzi cel. Utworzenie sekcji łuczniczej”. Oferta przewiduje realizację zadania w terminie od 17 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) każdy może zgłosić uwagi dotyczące niniejszej oferty. Uwagi przyjmuje Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl w terminie do 17 marca 2021 r.

facebook