fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 9 marzec 2018 14:59

Zmodyfikowana: 9 marzec 2018 15:21

Zapisy ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Obowiązki i sankcje wobec stowarzyszeń i fundacji, wynikające z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. poz. 862 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.

Stosownie do art. 23 ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości należy:

1) założyć na stronie internetowej www.rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego;

2) przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK);

3) po aktywowania konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępnianie są w sposób umożliwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS.

facebook