fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 11 marzec 2022 08:43

Zmodyfikowana: 7 kwiecień 2022 11:26

Koszty funkcjonowania miasta

Wypełniając formularz zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego 2023 należy określić wstępny koszt realizacji projektu oraz ewentualny koszt utrzymania w kolejnych latach.

Szacując koszt projektu warto skorzystać z załączonego poniżej zestawienia przykładowych kosztów funkcjonowania miasta.

W przypadku projektów ogólnomiejskich maksymalna wartość jednego projektu "twardego" (czyli inwestycyjnego) nie może przekroczyć 2 milionów złotych, natomiast projektu "miękkiego" (czyli np. o charakterze społecznym, kulturalnym lub sportowym) nie może być większa niż 50 tysięcy złotych.

W przypadku projektów osiedlowych maksymalna wartość jednego projektu "twardego" nie może przekroczyć 1 milina złotych, natomiast projektu "miękkiego" nie może być większa niż 50 tysięcy złotych.

facebook