fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 30 czerwiec 2022 13:04

Zmodyfikowana: 5 wrzesień 2022 11:20

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2023

Zespół zajmuje się ostateczną oceną projektów zgłoszonych do BO 2023 oraz przygotowaniem i przedstawieniem do akceptacji prezydentowi Białegostoku wykazu projektów rekomendowanych do głosowania mieszkańców oraz wykazu tych odrzuconych z podaniem uzasadnienia.

Zespół obraduje na posiedzeniach. Jego pracą kieruje przewodniczący, którym jest zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. Rozstrzygnięcia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu.

Kadencja zespołu potrwa do 30 grudnia 2022 r. Udział w pracach ma charakter społeczny i nie wiąże się z pobieraniem wynagrodzenia z tego tytułu.

Przebieg posiedzeń Zespołu jest protokołowany. Protokoły z kolejnych posiedzeń zamieszczane są na poniższej stronie, jako materiały do pobrania. 

facebook