fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 10 czerwiec 2024 13:58

Zmodyfikowana: 5 lipiec 2024 15:04

Zespół ds. BO

W skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2025 rok, wchodzą:

  • przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku:
  1. Rafał Rudnicki – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku – Przewodniczący Zespołu,
  2. Dyrektor Centrum Aktywności Społecznej – członek,
  3. Dyrektor Departamentu Inwestycji – członek,
  4. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich – członek;

a także:

5. przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Paweł Pietruczuk – członek;

6. przedstawiciel mieszkańców Białegostoku - Wioletta Ratajczak-Wrona – członek;

7. przedstawiciel Rady Miasta Białystok - Katarzyna Kisielewska-Martyniuk – członek.

 

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  • weryfikacja ostateczna projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2025 rok przy pomocy karty analizy projektu, zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego;
  • przedstawienie do akceptacji Prezydentowi Miasta Białegostoku wykazu projektów rekomendowanych do umieszczenia na liście do głosowania mieszkańców oraz wykazu projektów odrzuconych z podaniem uzasadnienia;
  • przeprowadzenie losowania numerów ID projektów zakwalifikowanych do głosowania;
  • przeprowadzenie losowania w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej projektów takiej samej liczby głosów celem ustalenia kolejności na liście wyników;
  • przedstawienie Prezydentowi Miasta Białegostoku rekomendacji dotyczących kolejnych edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku.

Kadencja Zespołu trwa do 30 grudnia 2024 roku. Udział w pracach Zespołu ma charakter społeczny i nie wiąże się z pobieraniem wynagrodzenia
z tego tytułu.

facebook