fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 17 marzec 2021 14:23

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2021 11:58

Koszty funkcjonowania miasta

Wypełniając formularz zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego 2022 należy określić wstępny koszt realizacji projektu oraz ewentualny koszt utrzymania w kolejnych latach.

Szacując koszt projektu warto skorzystać z załączonego poniżej zestawienia przykładowych kosztów funkcjonowania miasta.

W przypadku projektów ogólnomiejskich maksymalna wartość jednego projektu "twardego" (czyli inwestycyjnego) nie może przekroczyć 1 miliona złotych, natomiast projektu "miękkiego" (czyli np. o charakterze społecznym, kulturalnym lub sportowym) nie może być większa niż 25 tysięcy złotych.

W przypadku projektów osiedlowych maksymalna wartość jednego projektu "twardego" nie może przekroczyć 500 tysięcy złotych, natomiast projektu "miękkiego" nie może być większa niż 25 tysięcy złotych.

 

 

facebook