fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 5 październik 2022 14:51

Zmodyfikowana: 1 grudzień 2022 11:58

Współpraca przy wsparciu UNICEF

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy.
W ramach zaproszenia realizowane będą takie zadania publiczne jak:

  • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  • działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Terminy realizacji zadań przypada na okres od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Oferty należy złożyć w terminie do 14 października 2022 r.
Szczegółowy opis dotyczący warunków składania ofert oraz współpracy znajduje się w załączeniu.

facebook