fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 5 październik 2022 14:51

Zmodyfikowana: 11 marzec 2024 11:54

Centrum Spilno UNICEF Białystok

[PL]

Dzięki wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) w Białymstoku zostało otwarte Centrum Spilno UNICEF Białystok, miejsce, które łączy i integruje społeczność lokalną ze społecznością uchodźców.
Wokół Centrum Spilno koncentrują się działania wspierające skierowane do dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności lokalnej. 
Realizację tych zadań zapewniają organizacje pozarządowe, które współpracują z Miastem Białystok.

 

Punkt informacyjny Centrum Spilno UNICEF Białystok

Adres: ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok, parter budynku Centrum Aktywności Społecznej
Godziny: poniedziałki, piątki w godz. 8:00-14:00, wtorki w godz. 12:00-18:00 
Kontakt: +48 880 732 954, spilnobialystok@gmail.com
Facebook: Spilno Białystok – strona oraz grupa publiczna

Pracownicy punktu zbierają i udostępniają informacje o ofercie wsparcia i akcjach pomocowych, skierowanych do obywateli Ukrainy oraz innych uchodźców.

 

Działania wspierające w ramach Centrum Spilno UNICEF Białystok

Bezpłatne porady prawne dla uchodźców

Adres: ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok, budynek Centrum Aktywności Społecznej
Godziny: poniedziałek w godz. 12:00-14:00, wtorek w godz. 15:30-17:30

 

Bezpłatne porady psychologiczne

Adres: ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok, budynek Centrum Aktywności Społecznej
Godziny: wtorek w godz. 10:00-12:00, czwartek w godz. 16:00-19:00

 

W ramach działań organizowane są także spotkania warsztatowe oraz konsultacje indywidualne i grupowe dla osób w różnym wieku, prowadzone przez organizacje pozarządowe w budynku przy ul. Św. Rocha 3.

Aktualny harmonogram oraz szczegółowe informacje na temat oferty dostępne są w punkcie informacyjnym Centrum Spilno UNICEF Białystok oraz na facebookowym profilu Spilno Białystok.

 

Działania edukacyjne w ramach Centrum Spilno UNICEF Białystok

W ramach działań organizowane są kursy języka polskiego i ukraińskiego dla osób w różnym wieku, prowadzone przez organizacje pozarządowe m.in. w budynku przy ul. Św. Rocha 3.

Aktualny harmonogram oraz szczegółowe informacje na temat oferty dostępne są w punkcie informacyjnym Centrum Spilno UNICEF Białystok oraz na facebookowym profilu Spilno Białystok.

 

Działania integrujące w ramach Centrum Spilno UNICEF Białystok

W ramach działań organizowane są warsztaty kreatywne, zajęcia ruchowe, spotkania zapoznające z kulturą polską dla osób w różnym wieku, prowadzone przez organizacje pozarządowe m.in. w budynku przy ul. Św. Rocha 3.

Aktualny harmonogram oraz szczegółowe informacje na temat oferty dostępne są w punkcie informacyjnym Centrum Spilno UNICEF Białystok oraz na facebookowym profilu Spilno Białystok.

--- 

Łączna kwota wsparcia UNICEF-u dla Białegostoku wynosi 25 mln zł. Pieniądze pozwalają zrealizować dziesiątki projektów, z których korzystają zarówno dzieci uchodźców z Ukrainy, jak i białostoczanie. Z otrzymanych środków Miasto kupuje sprzęt informatyczny i pomoce dydaktyczne do białostockich szkół. Organizowane są także kursy językowe dla dzieci i rodziców oraz różnego rodzaju warsztaty, a 30 placów zabaw przy białostockich szkołach i przedszkolach wyposażane jest w nowy sprzęt, wspomagający integrację dzieci polskich i ukraińskich. Za tę kwotę sfinansowane zostaną działania prowadzone przez 14 miesięcy (od listopada 2022 r. do grudnia 2023 r.).

Punkt informacyjny. Pracownice punktu siedzą przy biurkach, rozmawiają z klientami punktu. W tle regały z dokumentami oraz logo Centrum Spilno Unicef na ścianie.

[UKR]

Завдяки підтримці Дитячого фонду ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ЮНІСЕФ) У Білостоці було відкрито  центр «Спільно», місце, яке об'єднує та інтегрує місцеву громаду з громадою біженців.
В центрі «Спільно» проводяться заходи підтримки, адресовані дітям та сім'ям біженців та місцевій громаді. Реалізацію цих завдань забезпечують громадські організації, які співпрацюють з містом Білосток.

 

Інформаційний пункт « Спільно» від ЮНІСЕФ в Білостоці

Адреса: вул. Роха 3, 15-879 м. Білосток, перший поверх будівлі Центру соціальної активності
Час роботи: Понеділок, п'ятниця з 8:00 до 14:00, вівторок з 12:00 до 18:00
Контакти: +48 880 732 954, spilnobialystok@gmail.com
Facebook: Спільне Білосток – профіль та публічна група

Працівники пункту збирають та обмінюються інформацією про пропозиції підтримки та заходів допомоги, адресованих громадянам України та іншим біженцям.

 

Діяльність з підтримки в рамках центру «Спільно» від ЮНІСЕФ в Білостоці

Безкоштовна юридична консультація для біженців

Адреса: вул. Роха 3, 15-879 м. Білосток, будівля Центру соціальної активності
Час роботи: понеділок з 12:00 до 14:00, вівторок з 15:30 до 17:30.

 

Безкоштовні консультації психологів

Адреса: вул. Роха 3, 15-879 м. Білосток, будівля Центру соціальної активності
Час роботи: вівторок з 10:00 до 12:00, четвер з 16:00 до 19:00

 

В рамках заходів також організовуються семінари, індивідуальні та групові консультації для людей різного віку, які проводяться громадськими організаціями в будівлі по вулиці Роха 3.

Актуальний розклад та детальна інформація про пропозиції доступні в інформаційному пункті «Спільно» від ЮНІСЕФ та у Facebook-профілі Spilno Białystok.

 

Освітня діяльність в рамках центру «Спільно» від ЮНІСЕФ

В рамках заходів організовуються курси польської та української мов для людей різного віку, які проводяться неурядовими організаціями в будівлі за адресою вулиця Роха 3.

Актуальний розклад та детальна інформація про пропозиції доступні в інформаційному пункті «Спільно» від ЮНІСЕФ та у Facebook-профілі Spilno Białystok.

 

Інтеграційна діяльність в рамках Центру «Спільно» від ЮНІСЕФ

В рамках заходів організовуються творчі майстер класи, заняття з фізкультури, зустрічі з пізнання польської культури для людей різного віку, що проводяться громадськими організаціями в будинку за адресою вулиця Роха 3.

Актуальний розклад та детальна інформація про пропозиції доступні в інформаційному пункті Центру «Спільно» від ЮНІСЕФ та у Facebook-профілі Spilno Białystok.

--- 

Загальна сума підтримки від ЮНІСЕФ для Білостока становить 25 млн злотих. Ці гроші дозволяють нам реалізувати десятки проектів, які приносять користь як дітям-біженцям з України, так і жителям Білостока. На отримані кошти місто закуповує ІТ-обладнання та навчальні посібники для білостоцьких шкіл.

Також, організовуються мовні курси для дітей та батьків, а також різноманітні майстер-класи, 30 дитячих майданчиків при білостоцьких школах та дитячих садках оснащені новим обладнанням, що підтримує інтеграцію польських та українських дітей. Ця сума профінансує заходи, проведені протягом 14 місяців (з листопада 2022 року по грудень 2023 року).

facebook