fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 19 luty 2020 12:03

Zmodyfikowana: 19 luty 2020 12:56

Analiza społecznego zapotrzebowania

Trwa zlecona przez Urząd Miejski w Białymstoku analiza rynku dotycząca społecznego zapotrzebowania na realizację projektu „Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w Białymstoku”. Zachęcamy do wypełnienia elektronicznej ankiety.

Firma LPW sp. z o.o. prowadzi badania związane z analizą rynku na temat społecznego zapotrzebowania na działania inwestycyjne oraz miękkie (edukacyjno-kulturalne) planowane w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w Białymstoku”. Jednym z elementów badania jest kierowana do mieszkańców Białegostoku elektroniczna ankieta.

Informacje uzyskane w ramach badania zostaną wykorzystane w procesie ubiegania się o dofinansowanie z Programu „Kultura”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Do 24 lutego 2020 roku trwają także konsultacje społeczne projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Planty w Białymstoku. Chcemy poznać Państwa opinie na temat potrzeby dokonania zmian w Parku Planty oraz oczekiwania co do oferty kulturalno-edukacyjnej, która powinna być dostępna na tym obszarze. Zgromadzone dane również zostaną wykorzystane w procesie ubiegania się o dofinansowanie z Programu „Kultura”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Poniżej dostępna jest ankieta konsultacyjna oraz dokumentacja związana z projektem rewaloryzacji Parku Planty.

facebook