fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 11 grudzień 2017 16:15

Zmodyfikowana: 26 wrzesień 2019 11:29

Program Współpracy

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i propozycji zapisów uprawnionych podmiotów dotyczących projektu wymienionej uchwały.

W załączeniu znajduje się projekt uchwały oraz Ankieta konsultacyjna. Opinię można przekazać w terminie do 6 października 2019 r. osobiście do Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w dni robocze w godz. 07.30-16.00 (w poniedziałki w godz. 8.00-17.00) lub pocztą elektroniczną na adres: centrum@um.bialystok.pl.

Informacje o wynikach konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na:

  1. na portalu miejskim: www.bialystok.pl w zakładce: „Konsultacje z NGOs” oraz www.cas.bialystok.pl w zakładce „Współpraca miasta z NGO/Program współpracy”,
  2. tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1.
facebook