fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 11 grudzień 2017 16:15

Zmodyfikowana: 5 listopad 2020 15:10

Program Współpracy

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do wiadomości sprawozdanie z konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Konsultacje były prowadzone w oparciu o postanowienia uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 282/2010, poz. 3597) w terminie od 27 września do 6 października 2019 r.

facebook