fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 11 Grudzień 2017 15:59

Zmodyfikowana: 20 Luty 2018 14:30

Czym jest CWOP?

Cele powołania Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych:

 • wsparcie merytoryczne, organizacyjne i logistyczne białostockich organizacji pozarządowych,
 • tworzenie płaszczyzny współpracy między jednostkami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi,
 • stworzenie miejsca pełniącego rolę centrum aktywności lokalnej i inkubatora inicjatyw obywatelskich,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących III sektora, w tym możliwych źródeł finansowania działań,
 • koordynacja działań dotyczących konsultowania działań Miasta, aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi,
 • koordynacja związana z przygotowaniem i realizacją Programu Współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi na dany rok,
 • promocja pozytywnych postaw społecznych, w tym poprzez organizację konkursów „Społeczna Dusza” i Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych".

Adresaci działań Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych:

 • stowarzyszenia,
 • stowarzyszenia zwykłe,
 • fundacje,
 • grupy inicjatywne zmierzające do zarejestrowania organizacji.

Informacja dodatkowa:

Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi jest Anna Pawłowska.

Zarówno cele, jak i oferta mogą ewoluować w zależności od potrzeb, a także możliwości organizacji i grup współpracujących z Centrum.

facebook