fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 11 Grudzień 2017 16:15

Zmodyfikowana: 20 Luty 2018 09:52

Oferta, formy wsparcia

Co oferuje Centrum?

Możliwość korzystania z pomieszczeń Centrum:
 • możliwość korzystania z sal szkoleniowych,
 • udostępnianie stanowiska pracy wyposażonego w podstawowy sprzęt biurowy,
 • udostępnienie adresu do korespondencji,
 • miejsce na tablicach i stojakach na informacje i ulotki organizacji,
Doradztwo merytoryczne:
 • możliwość korzystania ze szkoleń realizowanych przez Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych lub partnerów,
 • indywidualne konsultacje z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, porady specjalistów z zakresu wolontariatu, pozyskiwania funduszy, pisania wniosków I ofert na realizację zadań publicznych gminy, pracy metodą projektów, zakresie prawnych procedur zakładania i rozwiązywania stowarzyszenia/fundacji, tworzenia statutów, organizacji zbiórek publicznych oraz obowiązków organizacji wobec organu nadzoru etc., pomoc w przygotowaniu materiałów promocyjnych,
 • konsultacje z zakresu prawa administracyjnego prowadzone przez studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej działających w kole naukowym - Centrum Informacji Administracyjnej,
 • możliwość korzystania z księgozbioru spraw społecznych, w tym zawierającego informacje o III sektorze,
 • kontakt z Zespołem Konsultacyjnym Organizacji Pozarządowych działającym przy Prezydencie Miasta Białegostoku
Promocję organizacji pozarządowych:
 • zamieszczenie bazy adresowej białostockich organizacji społecznych na portalu miejskim,
 • bezpłatne umieszczanie wiadomości pochodzących od organizacji pozarządowych na portalu miejskim www.bialystok.pl,
 • kontaktowanie mieszkańców Białegostoku z poszczególnymi organizacjami

Informacja dodatkowa:

Zarówno cele, jak i oferta mogą ewoluować w zależności od potrzeb, a także możliwości organizacji i grup współpracujących z Centrum.

facebook