fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 6 lipiec 2020 14:45

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2020 11:58

Finał składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego

We wtorek (30 czerwca) minął termin składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2021. Białostoczanie w tym roku zgłosili 150 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej poznamy listę projektów zakwalifikowanych do głosowania.

Na Budżet Obywatelski 2021 Miasto Białystok przygotowało 12 mln zł, w tym na projekty ogólnomiejskie – 4 mln zł i osiedlowe – 8 mln zł. Projekty zielonego budżetu można było zgłaszać w ramach obu kategorii. Zmianie uległy zasady dotyczące projektów zlokalizowanych na terenach szkolnych, które były przyjmowane wyłącznie w ramach kategorii projektów osiedlowych.

Etap składania wniosków w BO 2021 rozpoczął się 23 marca, a termin zgłaszania projektów (wcześniej wyznaczony na 23 kwietnia) został przedłużony do końca czerwca. Z powodu zagrożenia epidemicznego odwołane zostały maratony pisania wniosków, a konsultacje pomysłów i pomoc w przygotowaniu projektów odbywała się poprzez kontakt telefoniczny oraz e-mailowy.  

Do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło łącznie 150 projektów: 48 ogólnomiejskich i 102 osiedlowe. Najwięcej projektów – 65 – wpłynęło ostatniego dnia (30 czerwca). Elektronicznie zgłoszono 112 wniosków, a 33 – w wersji papierowej, 5 projektów było złożonych zarówno papierowo, jak i elektronicznie. Wśród zgłoszonych pomysłów jest m.in. 17 projektów „zielonych”, 16 dotyczących infrastruktury drogowej – dróg i chodników oraz 20 propozycji boisk i placów zabaw. Najwięcej wniosków osiedlowych wpłynęło z Osiedla Dziesięciny II  – 10, następny był Antoniuk – 7 projektów. Rekordzista złożył aż 19 projektów. Szacunkowy koszt wszystkich złożonych projektów to prawie 48 mln zł.

– Do tej pory dzięki pomysłom zgłoszonym w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście zostało zrealizowanych wiele ciekawych projektów, które wzbogacają i uatrakcyjniają Białystok. W tym roku zgłoszeń jest sto pięćdziesiąt – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. – Teraz trzeba dokonać oceny formalnej i merytorycznej, dopiero potem zaprosimy białostoczan do głosowania.   

Wszystkie formularze zostaną zarejestrowane i zweryfikowane. Do 8 września poznamy listę projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania. Głosowanie odbędzie się między 1 a 15 października. Wyboru dokonają mieszkańcy Białegostoku. Ogłoszenie wyników BO 2021 planowane jest do 31 października.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

facebook